Note 27 Investeringsforpligtelser

Note 27 Investeringsforpligtelser

Den 31. december 2013 havde koncernen indgåede aftaler om anskaffelse af materielle aktiver. De beløb sig til SEK 713 (510) mio. og vedrørte primært sorteringsudstyr og køretøjer. SEK 478 (361) mio. var investeringsforpligtelser i forbindelse med etableringen af forretningsområdet Meddelande Sveriges nye terminalstruktur, og SEK 150 mio. vedrørte udskiftning af maskiner i forretningsområdets terminaler. De fleste forpligtelser forventes at blive justeret i slutningen af 2014/starten af 2015.