Note 28 Pengestrømsopgørelse, renter

Note 28 Pengestrømsopgørelse, renter

I pengestrømmen fra driftsaktiviteter indgår modtagne renter på SEK 50 (54) mio og betalte renter på SEK 258 (104) mio.