Note 8 Af- og nedskrivninger

Note 8 Af- og nedskrivninger

SEK mio. 2013 2012
Afskrivninger

Licenser, varemærker, kundeforhold og lignende aktiver 225 174
Aktiverede udviklingsomkostninger 105 173
Grunde og bygninger 153 159
Maskiner og inventar 1.162 1.174
I alt 1.645 1.680
Nedskrivninger

Øvrige immaterielle aktiver 2
Aktiverede udviklingsomkostninger
152
Grunde og bygninger
4
Maskiner og inventar 1 7
Varebeholdning
1
Andel i Eson Pac Group AB
55
Aktiver med salg for øje

I alt 3 219