Note 3 Ansatte og personaleomkostninger

Note 3 Ansatte og personaleomkostninger

Personaleomkostninger, SEK mio. 2013 2012
Lønninger og andre ydelser 15 17
Lovbestemte bidrag til social sikring 5 6
Pensioner 4 5
I alt 24 28

Moderselskabet har tre ansatte: den administrerende direktør/koncernchefen, koncernens CFO og koncernens strategichef. Den administrerende direktør/koncernchef Håkan Ericsson oppebærer en løn på SEK 745.000 pr. måned. Moderselskabet betaler på hans vegne en tjenestepensionsforsikring på SEK 37.000 pr. måned og en kapitalforsikring på SEK 185.667 til sikring af pensionsforpligtelsen.