Note 4 Honorar og omkostningsgodtgørelse til revisorer

Note 4 honorar og omkostningsgodtgørelse til revisorer

SEK mio. 2013 2012
Lovpligtig revision

KPMG 1
Ernst & Young
1
I alt 1 1

Som lovpligtig revision anses gennemgang af årsrapporten og bogføringen samt bestyrelsens og den administrerende direktørs ledelse, andre arbejdsopgaver, som det tilkommer virksomhedens revisor at udføre, samt rådgivning og andre former for bistand, som er nødvendige på baggrund af observationer i forbindelse med sådanne gennemgange eller udførelse af andre sådanne arbejdsopgaver. Omkostningerne kan findes i andre omkostninger.