Note 5 Renteindtægter, renteomkostninger og lignende resultatposter

Note 5 Renteindtægter, renteomkostninger og lignende resultatposter

SEK mio. 2013 2012
Renteindtægter fra koncernvirksomheder 40 43
Valutaresultat
1
I alt 40 44
Renteomkostninger til koncernvirksomheder –2 –26
Renteomkostninger –82 –19
Valutaresultat –28
Andre finansielle omkostninger –11 –12
I alt –123 –57

Se desuden koncernen note 29: Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter, s. 126.