Egenkapitalopgørelse


Bunden egenkapital Fri egenkapital

Aktiekapital1) Overkursfond Overført resultat inkl. årets resultat I alt
Primo egenkapital, 1 jan 2012 2.000 10.141 1.593 13.734
Årets resultat

2.475 2.475
Udbytte

–368 –368
Ultimobalance, 31 dec 2012 2.000 10.141 3.700 15.841
Primo egenkapital, 1 jan 2013 2.000 10.141 3.700 15.841
Årets resultat

–30 –30
Udbytte

–103 –103
Ultimobalance, 31 dec 2013 2.000 10.141 3.567 15.708

1) Antallet af aktier er 2.000.000.001 stk., og den nominelle værdi pr. aktie er SEK 1.