Ny varemærkestruktur

Koncernens varemærke – den førende virksomhed inden for kommunikation og logistik i Norden.

PostNord er koncernens varemærke. Over for kunderne agerer koncernen primært under fire kommercielle varemærker: Posten, Post Danmark, PostNord Logistics og Strålfors. I 2014 lancerer PostNord en ny varemærkestruktur, som forener varemærket PostNord med de kommercielle varemærker.

Et stærkt varemærke opbygger loyalitet mellem kunder og virksomheden. Det er en forudsætning for at tiltrække talenter til virksomheden og letter produktudviklingen ved for eksempel udbredelse af varemærket. Et stærkt varemærke giver også robusthed og gør det lettere at håndtere og komme sig over modgang.

Hovedvaremærket for forretnings- og markedskommunikation, distribution af aviser og blade, pakke- og varedistribution, leverancer til døren og anden postservice i Danmark.

En nordisk virksomhed

Udviklingen af PostNords position på forskellige markeder i Norden stiller krav til løbende udvikling af koncernens varemærkestruktur samt varemærkernes indhold og det, de signalerer.

De nationale postale varemærker Posten og Post Danmark er aktiver med en høj genkendelighed og høj tillid. De forbindes med tilgængelighed og pålidelighed både af virksomheder og privatpersoner i Sverige og Danmark.

PostNords varemærke for kommunikationsløsninger for virksomheder med store kundegrundlag.

PostNords aktiviteter bliver samtidig mere og mere nordisk præget. Koncernens kunder efterspørger i stigende grad tilsvarende løsninger i hele regionen. PostNord har et kommercielt potentiale i en mere åbenlys, visuel forbindelse mellem de forskellige dele af koncernen under varemærket PostNord.

Nye varemærkesymboler

Hovedvaremærket for forretnings- og markedskommunikation, distribution af aviser og blade, varedistribution, leverancer til døren og anden postservice i Sverige.

I begyndelsen af 2014 integrerer PostNord koncernens kommercielle varemærkesymboler med PostNords logotype for at udnytte styrken i de eksisterende, kommercielle varemærker og øge tydelighed og ensartethed ved at give varemærket PostNord større fokus i koncernens markedskommunikation.

Implementeringen af de nye, kommercielle varemærker sker løbende over en periode på tre år.

PostNords varemærke til logistikløsninger til, fra og i Norden, med fokus på distribution af pakker, pallegods og outsourcing af logistikflowet.

Nyt logistikvaremærke

2013 blev indledt med at samle PostNords mange mindre logistikvaremærker under det nye varemærke, PostNord Logistics. Formålet er med tiden at udvikle og etablere PostNord Logistics som Nordens førende logistikvaremærke i konkurrence med internationale aktører.

Lanceringen af varemærket PostNord Logistics fortsætter i 2014.