Opskriften på en sikker logistik

Sundhedssektoren i Norden er i hastig forandring. Sektorens forskellige aktører søger konstant nye veje for at skabe bedre og mere effektiv service for patienterne uden at give afkald på kvalitet og sikkerhed.

Nye måder at kommunikere på i kombination med øget benyttelse af moderne teknologi gør det muligt på en bred front at give medicinsk distancebehandling. Behandlingen opsøger patienten i stedet for det modsatte. Det kan ofte give patienten større tryghed samtidig med, at det sparer ressourcer for samfundet. I Danmark er PostNord bl.a. logistik- og distributionspartner i program for behandling i hjemmet med såkaldt telemedicin. Vi leverer og installerer udstyret og sørger for, at patienten får instruktioner i brugen.

I Sverige er antallet af apoteker steget med 35 procent efter afreguleringen i 2009. Et stort antal nye aktører er kommet ind på markedet. Det drejer sig både om større og mindre kæder, enkeltaktører, grupperinger af mindre virksomheder, private ejere og statslige ejere. PostNord benyttes som logistikpartner til virksomheder i branchen, så kunderne altid kan få deres lægemidler i rette tid med den nødvendige service.