Detta är Postnord

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi är ledande inom vårt område i regionen och möter våra kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Moderbolaget PostNord AB är ett svenskt publikt bolag med säte i Solna. PostNord ägs till 40% av den danska staten och till 60% av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna.

Den operativa verksamheten bedrivs inom tre områden; Mail (affärsområdena Breve Danmark och Meddelande Sverige), Logistik och Strålfors.

PostNord hade 2013 en nettoomsättning på cirka 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare.

2013 levererade PostNord
5,9 miljarder
brev och andra försändelser

110 miljoner
paket

2,5 miljarder
kilo gods

till Nordens 25 miljoner invånare
och 2 miljoner företag

Nettoomsättning

Rörelsemarginal

Nettoomsättning 2013 – Affärsområde1)

Intäkter 2013 – Land

Medelantal anställda 2013 – Land

Nettoomsättning 2013 – Privat- och företagskunder

Totala brev och paketvolymer

CO2-utsläpp3)

Viktiga händelser 2013

  • Koncernens rörelseresultat förbättrades.
  • Kraftig e-handelstillväxt i Norden - ökande paketvolymer.
  • Fortsatt organisk och förvärvsdriven tillväxt inom Logistik.
  • Fortsatta effektiviseringar i Mail.
  • Start av verksamhet i nya terminaler i Sverige.
  • Koldioxidutsläppen minskade med 6 procent under året.
  • Utveckling av koncernens strategi – e-handeln prioriterad.
  • Ny organisation och ny varumärkesstruktur från 2014.
Förbättrat resultat och tydligare riktning framåt

Så möter vi våra kunder

Affärsområden Varumärken Tjänster Kärnkunder Marknader
Breve
Danmark
Mail
Meddelande
Sverige

Post
Kommunikations-
tjänster
Företag
Privatpersoner
Danmark
Sverige
Logistik
Logistiklösningar Företag
Privatpersoner
Norden
Strålfors
Kommunikations-
tjänster för
företag med stora
kundbaser
Företag Norden
Polen
Storbritannien
Frankrike
Läs om PostNords nya varumärkesstruktur