Bæredygtighed

Læse vores års- og bæredygtighedsrapport.

Vores rolle

PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi har bl.a. den vigtige samfundsopgave at tilbyde posttjenesterne i Sverige og Danmark. Vi er også den førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden og hører til de største logistikaktører i regionen.

Vores ansvar

PostNords virksomhed kræver transporter, og vi arbejder løbende på at reducere vores miljøbelastning. Forbruger vi mindre brændstof, reducerer vi vores omkostninger og styrker dermed vores konkurrenceevne – samtidigt med at vi reducerer vores miljøpåvirkning.

PostNords aktive indsats for kvalitetsspørgsmål skaber værdi for vores kunder, ejere og andre interessenter. Et godt lederskab og engagerede medarbejdere er afgørende for vores muligheder for at skabe nye forretninger, og det forbedrer vores forudsætninger for fortsat at kunne levere kommunikations- og logistikløsninger af høj kvalitet.

For at vi kan skabe værdi for vores ejere og bevare tilliden hos alle vores interessenter, skal vi handle ansvarligt og være en god og pålidelig forretningspartner. Vi støtter principperne for ansvarlig virksomhed i FN’s Global Compact og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og driver vores virksomhed i overensstemmelse hermed.

Vores mål

PostNords aktiviteter udføres med udgangspunkt i finansielle og ikke-finansielle mål. Målene omfatter vores økonomiske ansvar, vores miljøansvar og vores sociale ansvar. Det overordnede mål for vores bæredygtighedsarbejde er at skabe langsigtet værdi for vores kunder, ejere og øvrige interessenter og sikre, at koncernens samfundsforpligtelser overholdes.