Ansvarlige indkøb

Hvert år køber PostNord varer og tjenesteydelser for milliarder af kroner fra en lang række leverandører. Størstedelen af indkøbene er knyttet til vores transporter og tjenester.

Vi stiller krav til miljø- og arbejdsforhold i hele værdikæden. Vores leverandører forpligter sig til at følge PostNords kodeks for leverandører, som stiller krav til menneskerettigheder, arbejdsog ansættelsesforhold, miljø og korruptionsbekæmpelse. I den udstrækning det ligger inden for leverandørernes kontrol, skal også eventuelle underleverandører opfylde kravet.

Læs mere om indkøb i PostNord

PostNords kodeks for leverandører (SCoC) på forskellige sprog

PostNords adfærdskodeks for leverandører af landtransport

Sidst opdateret: 30-10-2019 09:48