Interessenter og dialog

PostNord gør det muligt for virksomheder og privatpersoner at gøre forretninger og kommunikere hver dag. PostNord spiller en vigtig rolle i de nordiske landes erhvervsliv og samfund ved at muliggøre kommunikation og transport af varer til alle på alle hverdage.

Ved at forstå og handle ud fra det, der betyder mest for PostNords forskellige interessenter, kan der fokuseres på de prioriteringer, der udvikler koncernen. Nedenstående grupper har størst indflydelse på eller er mest afhængige af PostNords virksomhed:

Kunder og modtagere

PostNord ønsker at være det foretrukne valg for nordiske erhvervs- og privatkunder og deres modtagere. Erhvervskunder tegner sig for over 90% af PostNords omsætning, men samtidig er privatpersoner ofte modtagere af forsendelser fra erhvervskunder. Tilfredse kunder og modtagere er afgørende for, at PostNord bliver det foretrukne valg.

Dialog og opfølgning: Kundemøder, kundeservice, chauffører og postbude i forbindelse med levering, PostNords posthuse, kundeombudsmænd og løbende kunde- og omdømmeundersøgelser. PostNord Lytter giver omgående feedback fra modtagerne, som PostNord kan reagere på.

Spørgsmål i fokus: Teknisk og oplevet kvalitet, flere fleksible leveringsalternativer, tilgængelighed, service, sikkerhed, miljøtilpassede løsninger, bæredygtighed i leverandørkæden.

Medarbejdere

PostNord er med ca. 30.000 medarbejdere en af Nordens største arbejdsgivere. Vi har et stort ansvar for at tilbyde en sikker, attraktiv og udviklende arbejdsplads.

Dialog og opfølgning: Udviklingssamtaler, medarbejdermøder, medarbejderdialoger, medarbejderundersøgelser, kommunikation via forskellige interne kanaler, dialog med faglige organisationer.

Spørgsmål i fokus: Kunder og kvalitet, koncernens mål og prioriteringer, lederskab og ansvarlig omstilling, arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed, udviklingsmuligheder, ligestilling.

Ejere

PostNord ejes af den danske stat og den svenske stat. Ejerne har givet os til opgave at varetage postbefordringspligten i Danmark og Sverige. Samtidig kræves det, at vi skaber økonomisk værdi og er et forbillede, hvad angår bæredygtighed.

Dialog og opfølgning: Generalforsamling, års- og bæredygtighedsrapport, delårsrapportering, kvartalsmøder.

Spørgsmål i fokus: Udformning og udførelse af postbefordringspligten, finansiering af omstillingen i Danmark, finansiel stabilitet, kvalitet, medarbejdere, bæredygtighed, digitalisering og andre aktuelle og forventede udfordringer og muligheder.

Forretningspartnere

Leverandører og posthuse er nogle af PostNords vigtigste forretningspartnere. PostNord køber hvert år varer og ydelser for et betydeligt beløb. 7.000 udleveringssteder/posthuse i Norden gør vores tjenester tilgængelige for millioner af mennesker.

Dialog og opfølgning: Leverandørmøder, udbud, revisioner, løbende dialog med posthuse.

Spørgsmål i fokus: Samarbejde, pålidelighed og kvalitet i leveringerne, information fra PostNord som støtte i posthusenes kundeservice. Bæredygtighed i leverandørkæden, PostNords adfærdskodeks for leverandører.

Samfund

PostNord spiller en vigtig rolle for erhvervslivet og samfundet. Vi gør det muligt for virksomheder og privatpersoner at gøre forretninger og kommunikere hver dag. Med en langsigtet stabil og lønsom forretning, der drives miljørigtigt og socialt ansvarligt, opfylder vi omverdenens forventninger og styrker vores konkurrenceevne.

Dialog og opfølgning: Dialog med myndigheder, politikere, beslutningstagere og opinionsdannere. Dialog og samarbejde med brancheorganisationer, interesseorganisationer (f.eks. for tyndtbefolkede områder), organisationer for bæredygtig udvikling og socialt ansvar samt studerende.

Spørgsmål i fokus: Leveringskvalitet, oplevet kvalitet, postlovgivning, miljøpåvirkning, sikkerhed og tilgængelighed.

Kapitalmarked

PostNord finansierer sine aktiviteter bl.a. gennem obligationslån. Kapitalmarkedets tillid er vigtig for koncernen.

Dialog og opfølgning: Delårsrapporter, års- og bæredygtighedsrapport, dialog med analytikere og långivere.

Spørgsmål i fokus: Økonomisk udvikling, finansiel stabilitet og beredskab, nettogældsætningsgrad, pengestrøm, forretningsmodel.

Sidst opdateret: 30-10-2019 09:46