Forudser, lytter og agerer på forventninger

PostNord gør det muligt for virksomheder og privatpersoner at gøre forretninger og kommunikere hver dag. PostNord spiller en vigtig rolle i de nordiske landes erhvervsliv og samfund ved at muliggøre kommunikation og transport af varer til alle på alle hverdage.

Ved at forstå og handle ud fra det, der betyder mest for PostNords forskellige interessenter, kan der fokuseres på de prioriteringer, der udvikler koncernen. Nedenstående grupper har størst indflydelse på eller er mest afhængige af PostNords virksomhed:

Kunder og modtagere

PostNord er en førende aktør i Norden inden for kommunikation og logistik og stræber efter at være det foretrukne valg for kunder og modtagere i hele Norden. Vores erhvervs- og privatkunder skal kunne nå deres modtagere i rette tid, sikkert og effektivt – uanset om det drejer sig om en global logistikløsning, en reklamekampagne eller et fødselsdagskort. Modtagerne skal føle sig trygge ved, at alle forsendelser omdeles på den måde, de ønsker – uanset om det drejer sig om breve eller pakker, og om de leveres til døren, til en postbutik eller til bilens bagagerum.

Dialog og opfølgning: Kundemøder, kundeservice, chauffører og postbude, PostNords postbutikker, kundeombudsmænd, kunde- og omdømmeundersøgelser og koncernprioriteringen PostNord Lytter.

Spørgsmål i fokus: Teknisk og oplevet leveringskvalitet, tilgængelighed, stor kompetence og god service, sikkerhed, miljørigtige løsninger, bæredygtighed i leverandørkæden.

Medarbejdere

PostNord er med ca. 33.000 medarbejdere (FTE) en af Nordens største arbejdsgivere og har et stort socialt ansvar. PostNord skal tilbyde en attraktiv og udviklende arbejdsplads.

Dialog og opfølgning: Udviklingssamtaler, medarbejdermøder, medarbejderdialoger, medarbejderundersøgelser, kommunikation via forskellige interne kanaler, dialog med faglige organisationer.

Spørgsmål i fokus: Kunder og kvalitet, koncernens mål og prioriteringer, lederskab og ansvarlig  omstilling, arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed, udviklingsmuligheder, ligestilling.

Ejere

PostNord ejes af den danske stat (40%) og den svenske stat (60%). Den overordnede opgave fra ejerne er at sikre udførelsen af postbefordringspligten og samtidig skabe værdi.

Dialog og opfølgning:  Generalforsamling, års- og bæredygtighedsrapport, delårsrapportering, løbende dialog via samtaler og møder.

Spørgsmål i fokus: Udformning og udførelse af postbefordringspligten, leveringskvalitet, værdiskabelse og finansiel stabilitet, ansvarlig og attraktiv arbejdsgiver, bæredygtige produkter og tjenester, bæredygtighed i leverandørkæden.

Forretningspartnere

Forretningspartnere omfatter PostNords relatione med partnere uden for koncernen som f.eks. leverandører og udleveringssteder. PostNord køber hvert år varer og ydelser for store summer og har ca. 6.100 udleveringssteder i samarbejde med partnere.

Dialog og opfølgning: Leverandørmøder, udbud og indkøbsforhandlinger, dialog med postbutikker.

Spørgsmål i fokus: Samarbejde, pålidelighed og kvalitet i leveringerne, information fra PostNord som støtte i kundeservice. Bæredygtighed i leverandørkæden og gennemsigtighed i udbudsprocesser.

Samfund

PostNord spiller en vigtig rolle for erhvervslivet og samfundet. Med en langsigtet stabil og lønsom forretning, der drives miljørigtigt og socialt ansvarligt, styrkes konkurrenceevnen, samtidig med at forventningerne om ansvarlighed indfries.

Dialog og opfølgning: Dialog med myndigheder, politikere, beslutningstagere og opinionsdannere. Dialog og samarbejde med brancheorganisationer, interesseorganisationer (f.eks. for tyndt befolkede områder), organisationer for bæredygtig udvikling og socialt ansvar samt studerende.

Spørgsmål i fokus: Leveringskvalitet, miljø, sikkerhed, pålidelighed, tilgængelighed, hensyntagen til kundebehov, konkurrencedygtige produkter og tjenester.

 

Kapitalmarked

PostNord finansierer aktiviteterne bl.a. gennem obligationslån. Kapitalmarkedets tillid er derfor vigtig for koncernen.

Dialog og opfølgning: Delårsrapporter, års- og bæredygtighedsrapport, møder og samtaler med analytikere og långivere.

Spørgsmål i fokus: Værdiskabelse og finansiel stabilitet, nettogældsætningsgrad, pengestrøm, forretningsmodel, ejerstruktur.

Sidst opdateret: 17-03-2017 10:11