Vores ansvar som arbejdsgiver

Evnen hos PostNords chefer til at lede under forandring, kombineret med medarbejdernes engagement, er et afgørende succeskriterium, både i den igangværende omstilling og på længere sigt. 

Som en af Nordens største arbejdsgivere har vi et stort socialt ansvar for at udvikle medarbejdernes engagement og beskytte deres sundhed.

Lederskab er en forudsætning for succes

PostNord gennemfører omfattende forandringer af virksomheden for at leve op til den aktuelle markedsudvikling, som er præget af faldende brevmængder. Et godt lederskab har afgørende betydning for den igangværende omstilling og for PostNords fortsatte udvikling og langsigtede succes. Vores chefers kompetencer inden for forandringsledelse er en kritisk faktor. For at kunne udvikle lederskabet har vi defineret den adfærd, som skal præge den enkelte leders daglige lederskab - chefer i PostNord skal være tydelige, involvere andre, tage ansvar og levere værdi.

Langsigtet ligestillingsmål

PostNords medarbejderstab består af 34% kvinder og 66% mænd. For at øge ligestillingen besluttede PostNord i 2010, at mindst 40% af koncernens chefer og ledere skal være kvinder. Som et eksempel på, hvordan målet skal nås, kan nævnes både intern og ekstern annoncering af alle chef-, leder- og projektlederstillinger, ligesom der ved rekruttering altid skal være både kvinder og mænd blandt slutkandidaterne.

Sundhed og arbejdsmiljø

Mange stillinger i PostNord er fysisk krævende, eksempelvis i koncernens terminaler. Stress er yderligere en udfordring for mange medarbejdere, især i en tid, hvor koncernen gennemfører store omstillinger. PostNord har i lang tid arbejdet effektivt med at øge medarbejdernes sundhed og trivsel. Et eksempel herpå er anvendelsen af ny teknik, som kan nedsætte forekomsten af manuelle løft.

Ansvarlig omstilling

PostNord tilpasser virksomheden, så den bliver mere effektiv og lønsom. Branchens forudsætninger er under hastig forandring, og omstillingen af koncernen påvirker koncernens personalebehov. Vi får f.eks. behov for flere lastbilchauffører, som kan håndtere stigende mængder pakker, og samtidig må personalestyrken inden for brevomdeling vurderes på grund af de faldende brevmængder. PostNord har en ambition om at handle både effektivt og ansvarligt ved enhver form for omstilling. De programmer, vi tilbyder i forbindelse med overskydende personale, omfatter eksempelvis støtte til omrokering og coaching.

Medarbejdere

En attraktiv og udviklende arbejdsplads

  • Mål: Forbedring af medarbejder- og lederskabsindeks
  • Resultat 2018: Medarbejderindeks: 69 (2016: 62). Lederskabsindeks 74 (2017: 67)

Ligestilling

  • Mål: 40% kvinder i chefstillinger
  • Resultat 2018: 32% (2017:32%)

Sundhed og arbejdsmiljø

  • Mål: Nedbringelse af sygefraværet
  • Resultat 2018: 5,7% (2017: 5,7%)
Sidst opdateret: 30-10-2019 09:47