Vores miljøansvar

PostNords aktiviteter indebærer transporter af forskellig art. Vi arbejder målbevidst på at mindske vores egen og dermed også vores kunders miljøbelastning.

Når vi hjælper til med at reducere miljøbelastningen, er det ikke alene et positivt bidrag til samfundet - det er samtidig en konkurrenceparameter for både koncernen og vores kunder.

PostNord skaber værdi ved effektivt at håndtere og distribuere fysiske og digitale forsendelser, som når modtagerne på en effektiv måde. Den største del af PostNords opgaver består således af transport af breve, varer og gods fra et punkt til et andet. CO2-udledningen fra transporter repræsenterer den største del af koncernens miljøpåvirkning. Reduceret forbrug af fossile brændstoffer hører derfor til PostNords højst prioriterede initiativer for at nå det langsigtede udledningsmål.

Koncernens langsigtede miljømål er at reducere CO2-udledningen med 40% i perioden 2009-2020. Udledningen er hidtil reduceret med 32 %. Reduktionen er opnået takket være indsatser på flere områder som f.eks. indkøb af grøn el i flere dele af virksomheden, øget anvendelse af biobrændstof i dieselolien og samlokalisering af aktiviteter. Indførelsen af den integrerede produktionsmodel er allerede begyndt at bidrage til reduktionen

Miljømål

Reducering af koncernens klimapåvirkning

  • Mål: Reducering af CO2-udledningen med 40% i perioden 2009–2020
  • Resultat 2017: Et fald på 32% siden 2009
Sidst opdateret: 08-05-2018 13:25