Vores miljøansvar

PostNords aktiviteter indebærer transporter af forskellig art. Vi arbejder målbevidst på at mindske vores egen og dermed også vores kunders miljøbelastning.

Når vi hjælper til med at reducere miljøbelastningen, er det ikke alene et positivt bidrag til samfundet - det er samtidig en konkurrenceparameter for både koncernen og vores kunder.

PostNord skaber værdi ved effektivt at håndtere og distribuere fysiske og digitale forsendelser, som når modtagerne på en effektiv måde. Den største del af PostNords opgaver består således af transport af breve, varer og gods fra et punkt til et andet. CO2-udledningen fra transporter repræsenterer den største del af koncernens miljøpåvirkning. Reduceret forbrug af fossile brændstoffer hører derfor til PostNords højst prioriterede initiativer for at nå det langsigtede udledningsmål.

Miljømål 2020

Mål: PostNords samlede CO2-udledning skal til 2020 reduceres med 40% i forhold til basisåret 2009.

Resultater: Ved udgangen af 2018 var PostNords CO2-udledning reduceret med i alt 35 (32)% i forhold til 2009. I 2018 var reduktionen 3 (8)%.

Kommentar: PostNords klimamål, som angives i absolutte tal, er en meget stor udfordring, fordi vores produktion hele tiden stiger, hvad angår antallet af fragtede pakker. Årets reduktion af udledning bidrager til, at vi er godt på vej til at nå klimamålet for 2020. Det er et resultat, vi er meget tilfredse med, især i lyset af de stigende pakkemængder og lovgivning om biobrændstof, som gør det vanskeligere at bruge brændstof med højt indhold af biobrændstof.

Sidst opdateret: 30-10-2019 09:47