Miljøtilpassede produkter og ydelser

For at opfylde efterspørgslen tilbyder vi som et led i miljøarbejdet vores kunder en række miljøtilpassede ydelser:

  • Vi rapporterer kunde- og ydelsesspecifikke miljødata til de kunder, der beder om det.
  • Til vores svenske kunder tilbyder vi ”Klimatekonomiskt Varubrev”, ”Klimatekonomisk Posttidning”, ”Klimatekonomisk direktreklam” og ”Klimatekonomiskt eBrev”. Sammen med produkterne påtager kunderne sig et ansvar for at miljøtilpasse produktionen ud fra fastlagte kriterier, samtidig med at vi klimakompenserer for distributionen og garanterer transport uden anvendelse af fly.
  • Til vores danske kunder tilbyder vi ”Pakker med omtanke” og ”Brev med omtanke”, hvor klimakompensation indgår som et element.

Læs mere om Post med omtanke

Sidst opdateret: 05-10-2015 09:47