Sådan reducerer vi vores miljøpåvirkning

PostNord fylder bilerne og optimerer ruterne. Ved konstant at stræbe efter høj fyldningsgrad og køre ad så smarte ruter som muligt reducerer vi både omkostningerne og miljøbelastningen pr. forsendelse.

PostNords integrerede produktionsmodel giver mulighed for øget udnyttelsesgrad af køretøjer.

Flere togtransporter og færre flytransporter

Omkring 65% af brevmængderne i Sverige transporteres med tog mellem sorteringscentrene. I Norge transporteres størstedelen af pakke- og pallemængderne med tog. PostNord Sveriges brevcentre i Hallsberg og Rosersberg ligger tæt på hovedbanen med jernbanespor, som løber direkte ind i bygningerne. I 2012 indledtes et samarbejde med koncernens flytjenestepartner, hvor nyt radioudstyr og uddannelse i eco-flying har reduceret CO2-udledningen med 2.400 ton.

Vi bruger biobrændstoffer

I 2017 kom ca. 22% af brændstoffet til koncernens vejtransport fra biogene kilder som f.eks. HVO, lav-iblandet FAME og etanol.

Vi installerer solceller og energieffektiviserer

Brevcentret i Rosersberg, som i 2015 blev certificeret i henhold til Green Building, har solceller på taget, som dækker omkring 4% af centrets årlige elforbrug. PostNord Sverige har i årets løb gennemført en energisparekonkurrence i en række enheder. De deltagende enheder har i gennemsnit reduceret deres energiforbrug med 19%.

27% af køretøjsflåden er elkøretøjer

Flåden af elkøretøjer består af 50 elbiler, to lette varevogne og en lang række mindre elkøretøjer som f.eks. club cars, elknallerter og elcykler.

Vi kører brændstofeffektivt

I 2015 har de chauffører i PostNord Danmark, der er bedst til at køre brændstofeffektivt, uddannet deres kolleger. Der er indtil videre uddannet ca. 1.400 af i alt 2.100 chauffører. Kunderne har også fået mulighed for at deltage i events med fokus på brændstofeffektiv kørsel. Med uddannelse i brændstofeffektiv kørsel kan brændstofforbruget reduceres med op til 20%.

Sidst opdateret: 14-03-2018 13:26