Sådan reducerer vi vores miljøpåvirkning

PostNord fylder bilerne og optimerer ruterne. Ved konstant at stræbe efter høj fyldningsgrad og køre ad så smarte ruter som muligt reducerer vi både omkostningerne og miljøbelastningen pr. forsendelse.

Bedre kapacitetsudnyttelse

PostNords integrerede produktionsmodel går ud på, at breve, pakker og tungere gods håndteres samme sted, og at køretøjer udnyttes til alle typer forsendelser. Det bidrager til, at udledningen reduceres.

Vi udvikler avancerede IT-løsninger med henblik på at planlægge, styre og følge op på produktion og transport. Metoderne til at fylde køretøjerne optimalt og optimere ruterne udvikles også hele tiden. I 2018 tog vi flere skridt til at opbygge infrastrukturen, optimere transporterne og udvikle IT-løsningerne. Arbejdet med at udstyre alle køretøjer med telematiksystemer fortsætter.

Energieffektive bygninger

PostNord effektiviserer brugen af lokaler, bl.a. ved at samlokalisere aktiviteter inden for rammerne af arbejdet med vores integrerede produktionsmodel. Det reducerer miljøbelastningen, fordi mindre plads kræver mindre energi. Vi kortlægger og reducerer også energiforbruget ved hjælp af ny teknologi. Eksempler på teknologiske løsninger er bevægelsesstyret belysning, LED-lamper og hurtigtlukkende porte.

I 2018 ændrede vi opvarmningen i en af PostNords store terminaler fra elopvarmning til varmepumpe og indviede to nye terminaler, der opfylder GreenBuilding-kravene. Vi iværksatte også et projekt, som går ud på at koble individuelle elmålere op mod clouden. Alle data samles i en ny portal, så vi får bedre styr på energiforbruget.

Flere togtransporter og færre flytransporter

Flytransport tegner sig for 3% af CO2-udledningen. Ny lovgivning, der giver mulighed for todagesbefordring af breve i stedet for dag til dag-befordring, gør det muligt at reducere flytransporterne. Ændringen medførte, at udledningen fra fly faldt med 26% i 2018. I Sverige er PostNords store sorteringsterminaler forbundet til jernbanen, og 66% af brevmængderne transporteres med tog mellem terminalerne. I Norge transporteres størstedelen af pakke- og pallemængderne med tog.

Flere elkøretøjer

Det er PostNords mål at elektrificere transporterne så meget som muligt. Omkring 28% af PostNords flåde består af elkøretøjer, som mest er elcykler, trehjulede cykler og mindre biler.

PostNord har i 2018 købt 355 nye mindre elbiler og øget antallet af elcykler. PostNord bidrog fortsat til udviklingen af en elektrisk vej mellem Arlanda og Rosersberg, hvor en elskinne i vejen både driver og oplader en helt eldrevet lastbil.

Mere biobrændstof

PostNord stræber efter at øge andelen af vedvarende brændstoffer uden at bruge palmeolie eller restprodukter fra palmeolie. Andelen af vedvarende brændstoffer til PostNords egne og indkøbte transporter steg fra ca. 22% til 26% i 2018.

En anden måde at reducere CO2-udledningen på er at køre energirigtigt. Alle PostNords chauffører har adgang til uddannelse i brændstofbesparende kørsel. I 2018 blev alle køretøjer i Sverige forsynet med informationsmateriale om brændstofbesparende kørsel for at gøre det nemmere for chaufførerne at køre energirigtigt.

Sidst opdateret: 30-10-2019 09:47