Vores økonomiske ansvar

En langsigtet, stabil og lønsom forretning skaber forudsætningerne for, at vi kan leve op til og overgå kravene om miljømæssig tilpasning og socialt ansvar. Tilsvarende styrker en miljørigtig og socialt ansvarlig forretning PostNords konkurrenceevne.

Økonomisk lønsomhed skaber desuden grundlaget for, at vi kan udbetale udbytte til vores ejere (den danske og den svenske stat), og bidrager til investeringer i samfundet, løn og pensioner til medarbejdere og endelig skat.

Vores virksomhed påvirkes af de strukturelle markedsforandringer, som den øgede digitalisering og de faldende brevmængder fører med sig. Det er vores strategi at ompositionere PostNord til at være en mere balanceret logistikvirksomhed, og vi ønsker at gennemføre omstillinger på en effektiv og ansvarlig måde i forhold til vores medarbejdere, samtidig med at tilbyder vores kunder en uændret kvalitet.

Finansielle mål

Den operative kapitals forrentning

  • Mål: 10,5%
  • Resultat 2016: -1,6 %

Nettogældsætningsgrad

  • Mål: 10–50%
  • Resultat 2015: 3 %

Udbyttepolitik

  • Mål: 40–60%
  • Resultat 2017: Forslag om ingen udbytte

Disse mål blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2014 og er gældende fra 2014.

Sidst opdateret: 14-03-2018 13:22