Posten Norden Årsrapport 2009

Et acceptabelt driftsresultat, når der tages højde for omstændighederne, væsentlige forbedringer i virksomheden og den hurtige sammenlægningsproces

  • Nettoomsætningen for året 2009 som helhed udgjorde SEK 44.633 mio. (45.810 mio.)
  • Driftsresultatet for året 2009 som helhed udgjorde SEK 284 mio. (2.946 mio.)
  • Renset for omstruktureringsomkostninger på SEK 1.154 mio. (163 mio.) udgjorde driftsresultatet for året som helhed SEK 1.438 mio. (3.109 mio.)
  • Resultatet før skat for året som helhed udgjorde SEK 2.439 mio. (3.640 mio.) og efter skat SEK 2.414 mio. (2.749 mio.)
  • Som en del af sammenlægningen blev der foretaget en ekstra udlodning til den svenske stat på SEK 1.400 mio. Desuden afhændede Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post N.V.-La Poste S.A. Afhændelsen medførte en realisationsgevinst på SEK 2.002 mio
  • Bestyrelsen föreslår udbytte på SEK 1.440 mio.

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:08