Delårsrapporter

2019

Regnskabsmeddelelse 2019

Stærk resultatforbedring i løbet af året

Delårsrapport for januar-juni 2019

Fortsat fokus på styrket e-handel og en bæredygtig brevvirksomhed

Delårsrapport for januar-marts 2019

Stærkt kvartal i en tid med udfordringer

2018

Regnskabsmeddelelse 2018

Et intensivt kvartal med fortsat god leveringskvalitet

Delårsrapport januar-september 2018

Omstillingen i Danmark begynder at give resultater

Delårsrapport for januar-juni 2018

Nye aftaler, fortsat omstilling og fokus på kvalitet

Delårsrapport for januar-marts 2018

Vigtige skridt i retning af en mere moderne postdistribution og fortsat kraftig vækst i e-handlen.

2017

Regnskabsmeddelelse 2017

PostNord imødekommer den stærke e-handelsvækst med øget kapacitet og fleksibilitet.

Delårsrapport for januar-september 2017

Usikkerheden aftager – finansiering af den danske omstilling og svensk postlov på plads.

Delårsrapport for januar-juni 2017

Gennemørelse af strategien og omstillingen med henblik på håndtering af digitaliseringen forløber planmæssigt.

Delårsrapport for januar-marts 2017

Kvaliteten på et højt niveau. Transformeringen med henblik på bæredygtig lønsamhed fortsætter.

2016

Regnskabsmeddelelse 2016

Ny produktionsmodel indføres i Danmark. Stærkt koncernfokus på slutkundens oplevede kvalitet giver resultater.

Delårsrapport for januar-juni 2016

Fortsat fokus på harmoniseret tilbud i Norden og omstilling af brevvirksomheden.

Delårsrapport for januar-marts 2016

Stadig på rette vej med fokus på komplette nordiske løsninger og tilpasning af produktionsmodellen.

2015

Regnskabsmeddelelse 2015

Højt forandringstempo i en udfordrende omverden.

Delårsrapport januar-september 2015

Stadig på rette vej, men i en endnu mere udfordrende omverden

Delårsrapport for januar-juni 2015

Fortsat fokus på tjenesteydelser og langsigtet lønsomhed

Delårsrapport for januar-marts 2015

Sikring af langsigtet lønsomhed og konkurrenceevne

2014

Regnskabsmeddelelse 2014

Året var præget af implementering af strategi, ny organisation og omkostningseffektiviseringer

Delårsrapport for januar-september 2014

Fortsat fokus på tjenestetilbud og omkostningseffektivitet

Delårsrapport for januar-juni 2014

Fortsat fokus på kundetilpassede løsninger og omkostningseffektivitet

Delårsrapport for januar-marts 2014

Ny organisation skaber et mere synligt og effektivt PostNord

2013

Regnskabsmeddelelse 2013

Tempoet i effektiviseringer og udvikling av tjensteydelser må forbedres.

Delårsrapport for januar-september 2013

Fokus på eksekvering og effekthjemtagning

Delårsrapport for januar-juni 2013

Forbedret nettoomsætning - stærk logistikudvikling

Delårsrapport for januar-marts 2013

Samlet stabil udvikling - Vejen fremad tegner sig tydeligt

2012

Regnskabsmeddelelse 2012

Tilfredsstillende årsresultat med fortsat højt tempo i omstillingsarbejdet

Delårsrapport for januar-september 2012

Forværret markedssituation – fortsat omstillingsarbejde

Delårsrapport for januar-juni 2012

Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed

Delårsrapport for januar-marts 2012

Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

2011

Regnskabsmeddelelse 2011

Ny kurs udstukket for PostNord

Delårsrapport for januar – september 2011

Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling

Delårsrapport for januar-juni 2011

Udfordrende marked øger behovet for omstillinger

Delårsrapport for januar-marts 2011

Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger

2010

Regnskabsmeddelelse 2010

Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder

Delårsrapport januar - september 2010

Kraftig resultatforbedring – omfattende omkostnings-tilpasninger og planmæssige synergieffekter

Delårsrapport januar - juni 2010

Forbedret driftsresultat takket være langsigtet arbejde med omkostningstilpasninger.

Delårsrapport januar - marts 2010

Fortsatte omkostningstilpasninger stabiliserede Posten Nordens driftsresultat på trods af fortsat svag efterspørgsel

2009

Delårsrapport januar - september 2009

Posten Norden starter med fokus på omkostninger og i højt tempo

Sidst opdateret: 11-11-2019 11:36