Delårsrapport for januar-juni 2016

Fortsat fokus på harmoniseret tilbud i Norden og omstilling af brevvirksomheden.

April - juni 2016

  • Nettoomsætning SEK 9.590 mio. (9.666 mio.).
  • Driftsresultat SEK -270 mio. (503 mio.).
  • Justeret driftsresultat SEK -1 mio. (33 mio.).
  • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -269 mio. (470 mio.).
  • Periodens resultat SEK -282 mio. (390 mio.).
  • Resultat pr. aktie -0,14 (0,19).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 387 mio. (-127 mio.). 

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:22