Delårsrapport for januar-september 2016

JULI-SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsætning SEK 8.895 mio. (9.218 mio.).
 • Driftsresultat SEK -101 mio. (33 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK -41 mio. (81 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -60 mio. (-48 mio.).
 • Periodens resultat SEK -145 mio. (22 mio.).
 • Resultat pr. aktie -0,17 (0,01).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 634 mio. (-264 mio.).

JANUAR-SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsætning SEK 28.123 mio. (28.917 mio.).
 • Driftsresultat SEK -71 mio. (848 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 258 mio. (426 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -329 mio. (422 mio.).
 • Periodens resultat SEK -208 mio. (615 mio.).
 • Resultat pr. aktie -0,10 (0,31). Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -36 mio. (749 mio.).

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 11:42