Regnskabsmeddelelse 2016

Ny produktionsmodel indføres i Danmark. Stærkt koncernfokus på slutkundens oplevede kvalitet giver resultater.

Oktober december 2016

 • Nettoomsætning SEK 10.355 mio. (10.434 mio.).
 • Driftsresultat SEK -1.012 mio. (-284 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 242 mio. (501 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -1.254 mio. (-785 mio.).
 • Periodens resultat SEK -1.375 mio. (-337 mio.).
 • Resultat pr. aktie -0,69 (-0,17).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.424 mio. (900 mio.).

Januar – december 2016

 • Nettoomsætning SEK 38.478 mio. (39.351 mio.).
 • Driftsresultat SEK -1.083 mio. (564 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 500 mio. (927 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -1.583 mio. (-363 mio.).
 • Periodens resultat SEK -1.583 mio. (278 mio.).
 • Resultat pr. aktie -0,79 (0,14).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.321 mio. (1.585 mio.). 

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 11:42