Delårsrapport for januar-juni 2011

 

Udfordrende marked øger behovet for omstillinger

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for valutaudsving faldt nettoomsætningen med 2%.
  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 211 mio. (261 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt driftsresultatet med 12%.
  • Resultatet før skat udgjorde SEK 246 mio. (254 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 154 mio. (185 mio.).
  • Overskudsgraden (EBIT) udgjorde SEK 2,2 (2,5) %.
  • Egenkapitalens forrentning, rullende over 12 måneder, udgjorde 8 (19) %.
  • Ultimo perioden udgjorde soliditetsgraden 46 (43) %.
  • Aftale var indgået om overtagelse af logistikvirksomhederne Eek Transport og Nils Hansson Logistics.
  • Effektiviseringsprogram der skal mindske koncernens administrative omkostninger med ca. SEK 1 milliard, samt justeringer i koncernens ledelsesstruktur

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:23