Delårsrapport for januar-marts 2011

 

Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918 mio.). Renset for valutaudsving faldt nettoomsætningen med 3%.
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 420 mio. (532 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt driftsresultatet med 8%.
  • Resultatet før skat udgjorde SEK 447 mio. (542 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 344 mio. (422 mio.).
  • Egenkapitalens forrentning, rullende over 12 måneder, udgjorde 8 (18) %.
  • Ultimo perioden udgjorde soliditetsgraden 46 (46) %.
  • Overtagelse af Eek Transport AS, en af de ti største leverandører af transport- og logistiktjenester i Norge.
  • Koncernen har ændret navn fra Posten Norden til PostNord AB (publ).

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:24