Delårsrapport for januar-marts 2012

Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

Delårsrapport for januar-marts 2012

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.993 mio. (10.032 mio).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 293 mio. (420 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 210 mio. (344 mio.).
  • Overskudsgraden udgjorde 2,9 (4,2)%.
  • Driftsresultatet renset for omstruktureringsomkostninger og engangseffekter udgjorde SEK 642 mio. (514 mio.).
  • Den justerede overskudsgrad udgjorde 6,4 (5,1)%.

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:24