Delårsrapport for januar – september 2011

 

Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling

Juli-september 2011

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.195 mio. (9.649 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt nettoomsætningen med 4%.
 • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 295 mio. (450 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt driftsresultatet med 27%.
 • Resultatet før skat udgjorde SEK 325 mio. (436 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK 286 mio. (363 mio.).
 • Overskudsgraden (EBIT) udgjorde 3,2 (4,6)%.
 • Egenkapitalens forrentning, rullende over 12 måneder, udgjorde 7 (4)%.
 • Ultimo perioden udgjorde soliditetsgraden 47 (45)%.
 • Iværksættelse af effektiviseringsprogram med det formål at reducere de administrative omkostninger med ca. SEK 1 mia.

Januar-september 2011

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 28.938 mio. (30.798 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt nettoomsætningen med 3%.
 • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 926 mio. (1.243 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt driftsresultatet med 15%.
 • Resultatet før skat udgjorde SEK 1.018 mio. (1.232 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK 784 mio. (970 mio.).
 • Overskudsgraden (EBIT) udgjorde 3,2 (4,0)%.

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:23