Delårsrapport for januar-september 2013

 

Fokus på eksekvering og effekthjemtagning

Juli-september 2013

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.306 mio. (8.959 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 247 mio. (165 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 184 mio. (123 mio.).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -363 mio. (-324 mio.).
  • Justeret prognose for udviklingen 2013.

Januar-september 2013

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 28.895 mio. (28.439 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 496 mio. (353 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 289 mio. (178 mio.).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 12 mio. (439 mio.).

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:24