Delårsrapport for januar-september 2014

Fortsat fokus på tjenestetilbud og omkostningseffektivitet

Juli-September 2014

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.535 mio. (9.306 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 345 mio. (242 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 232 mio. (179 mio.).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -271 mio. (-363 mio.).

Januar-September 2014

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 29.350 mio. (28.895 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 421 mio. (482 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 256 mio. (275 mio.).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -620 mio. (12 mio.).

Dokumenter

Sidst opdateret: 08-05-2017 13:24