Delårsrapport for januar-juni 2015

Fortsat fokus på tjenesteydelser og langsigtet lønsomhed

April-juni 2015

 • Nettoomsætning SEK 9.666 mio. (9.816 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 33 mio. (-30 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0 mio.) fra en kapitalgevinst og en nedskrivning.
 • Driftsresultat SEK 503 mio. (-30 mio.).
 • Periodens resultat SEK 390 mio. (-76 mio.).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -127 mio. (120 mio.).


Januar-juni 2015

 • Nettoomsætning SEK 19.699 mio. (19.815 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 345 mio. (76 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0 mio.) i 2. kvartal fra en kapitalgevinst og en nedskrivning.
 • Driftsresultat SEK 815 mio. (76 mio.).
 • Periodens resultat SEK 593 mio. (24 mio.).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.013 mio. (-349 mio.).

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:22