Delårsrapport for januar-juni 2018

Nye aftaler, fortsat omstilling og fokus på kvalitet

2. Kvartal 2018

  • Nettoomsætningen steg med 5% til SEK 9.503 mio. (9.067 mio.)
  • Driftsresultatet faldt til SEK -901 mio. (-291 mio.)
  • Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 68 mio. (-4 mio.)
  • Periodens resultat udgjorde SEK -901 mio. (-336 mio.)
  • Resultat pr. aktie udgjorde -0,45 (-0,17) SEK
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.862 mio. (922 mio.)

Dokumenter

Sidst opdateret: 18-07-2018 13:12