Delårsrapport januar - september 2009

Posten Norden starter med fokus på omkostninger og i højt tempo

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 32.997 mio. (33.747 mio.)
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 969 mio. (2.503 mio.)
  • Resultatet før skat udgjorde SEK 3.135 mio. (2.847 mio.)
  • Som en del af sammenlægningen afhændede Post Danmark A/S sin andel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste, hvilket har indbragt en realisationsgevinst på SEK 2.002 mio. i tredje kvartal
  • Der gennemføres omfattende tiltag for at tilpasse omkostningerne til den reducerede omsætning
  • Processen med sammenlægning fortsætter i højt tempo

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:23