Delårsrapport for januar-september 2019

Fortsat positiv udvikling

3. Kvartal 2019

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.026 mio. (8.840 mio.), hvilket giver en organisk vækst på 1%
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 57 mio. (-73 mio.)
  • Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 103 mio. (-65 mio.)
  • Periodens resultat var SEK -51 mio. (-122 mio.)
  • Resultat pr. aktie var SEK -0,03 (-0,06)
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 0 mio. (-371 mio.)

Dokumenter

Sidst opdateret: 25-10-2019 08:05