Delårsrapport for januar-juni 2014

Fortsat fokus på kundetilpassede løsninger og omkostningseffektivitet

April-Juni 2014

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.816 mio. (9.757 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK -30 mio. (-90 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK -76 mio. (-86 mio.).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 120 mio. (-50 mio.).

Januar-Juni 2014

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 19.815 mio. (19.589 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 76 mio. (240 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 24 mio. (96 mio.).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -349 mio. (375 mio.).

Dokumenter

Sidst opdateret: 29-12-2015 10:36