Regnskabsmeddelelse 2010

 

Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder

  • Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284 mio.). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet med 28%.
  • Fortsat forbedring af driftsresultatet i fjerde kvartal 2010. Renset for struktur- og valutaudsving steg driftsresultatet med 44%.
  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 41.669 mio. (44.633 mio.).
  • Resultatet før skat udgjorde SEK 1.348 mio. (2.439 mio.).
  • Årsresultatet ekskl. resultatandel og kapitalgevinst fra belgiske bpost (tidligere De Post-La Poste), som blev solgt fra i juli 2009, udgjorde SEK 1.031 mio. (196 mio.).
  • Årsresultatet udgjorde SEK 1.031 mio. (2.414 mio.).
  • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales SEK 600 mio. (1.440 mio.) i ordinært udbytte i henhold til selskabets udbyttepolitik samt en ekstraordinær udlodning på SEK 400 mio. (0 mio.)
  • Lars Idermark er udpeget som ny administrerende direktør og koncernchef

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:13