Regnskabsmeddelelse 2012

 

Tilfredsstillende årsresultat med fortsat højt tempo i omstillingsarbejdet

Oktober-december 2012

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.481 mio. (10.528 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 122 mio. (645 mio.).
 • Det justerede driftsresultat renset for omstruktureringsomkostninger og engangseffekter udgjorde SEK 549 mio. (666 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK 72 mio. (441 mio.).
 • Overskudsgraden udgjorde 1,2 (6,1)% og den justerede overskudsgrad 5,2 (6,3)%.
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.256 mio. (1.324 mio.).
 • Lars Idermark har meddelt, at han forlader stillingen som administrerende direktør og koncernchef.

Januar-december 2012

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 38.920 mio. (39.466 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 364 mio. (1.571 mio.).
 • Det justerede driftsresultat renset for omstruktureringsomkostninger og engangseffekter udgjorde SEK 1.550 mio. (1.884 mio.).
 • Årets resultat udgjorde SEK 257 mio. (1.225 mio.).
 • Overskudsgraden udgjorde 0,9 (4,0)% og den justerede overskudsgrad 4,0 (4,7)%.
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.625 mio. (1.634 mio.).
 • Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på SEK 103 mio. (368 mio.).

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:24