Regnskabsmeddelelse 2013

Tempoet i effektiviseringer og udvikling av tjensteydelser må forbedres.

Oktober-december 2013

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.638 mio. (10.481 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 180 mio. (158 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 33 mio. (69 mio.).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.650 mio. (1.386 mio.).

Januar-december 2013

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 39.533 mio. (38.920 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 676 mio. (511 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 322 mio. (247 mio.).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.662 mio. (1.825 mio.).
  • Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på SEK 128,8 mio. (103 mio.).

Dokumenter

Sidst opdateret: 11-11-2019 12:24