Regnskabsmeddelelse 2014

Året var præget af implementering af strategi, ny organisation og omkostningseffektiviseringer

OKTOBER-DECEMBER 2014

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.600 mio. (10.638 mio.).
 • Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 440 mio. (344 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK -70 mio. (180 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK -80 mio. (31 mio.).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.290 mio. (1.645 mio.).

JANUAR-DECEMBER 2014

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 39.950 mio. (39.533 mio.).
 • Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 861 mio. (826 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 351 mio. (662 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK 176 mio. (306 mio.).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 670 mio. (1.657 mio.).
 • Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte SEK 0 (129 mio.).

Dokumenter

Sidst opdateret: 08-05-2017 13:24