Regnskabsmeddelelse 2018

Et intensivt kvartal med fortsat god leveringskvalitet

4. Kvartal, Oktober - December 2018

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.225 mio. (10.065 mio.), der renset for valutakurseffekter giver en negativ organisk vækst på -0,4%
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 193 mio. (272 mio.)
 • Det justerede driftsresultat, ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden, udgjorde SEK 200 mio. (272 mio.)
 • Periodens resultat var SEK 123 mio. (207 mio.)
 • Resultat pr. aktie var SEK 0,06 (0,10)
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 617 mio. (-181 mio.)

Hele året, Januar - December 2018

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 37.669 mio. (37.007 mio.), der renset for valutakurseffekter giver en negativ organisk vækst på -0,3%
 • Driftsresultatet udgjorde SEK -855 mio. (-124 mio.)
 • Det justerede driftsresultat, ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden, udgjorde SEK 129 mio. (338 mio.)
 • Periodens resultat var SEK -1.067 mio. (-337 mio.)
 • Resultat pr. aktie var SEK -0,53 (-0,17)
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 2.083 mio. (1.361 mio.)

Nyhedssendning

Se en genudsendelse af nyhedsensning om 4. kvartals resultat her (på svensk).

Dokumenter

Sidst opdateret: 01-02-2019 12:44