Finansiering

PostNord er et svenske aktieselskab (publikt aktiebolag), som ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to stater. Da PostNord ikke er børsnoteret, finansieres virksomheden via eksterne lån samt af internt genererede midler.

Program

Arranger

Dealers

Amount

Revolving Credit Facility (Förfaller 2023)

Danske Bank A/S

Danske Bank, Handelsbanken
Capital Markets,
Nordea

2,000 MSEK

Företagscertifikat

Information Memo Commercial Paper Program (in Swedish only)

Nordea Bank AB

Danske Bank, Handelsbanken
Capital Markets, Nordea, SEB

3,000 MSEK

MTN-lån

Prospekt 2019-05-14

Tilläggsprospekt 2019-11-14

Nordea

Danske Bank, Handelsbanken
Capital Markets, Nordea

6,000 MSEK

 Sidst opdateret: 05-03-2020 08:47