Spring navigation over og søg
REGNSKABSAFLÆGGELSE

Års- og bæredygtighedsrapport 2016

Et år med udfordringer på grund af den kraftige digitalisering af breve kræver omstilling til en ny og økonomisk bæredygtig produktionsmodel i Danmark. Større fokus på kundernes oplevede kvalitet giver resultater.