REGNSKABSAFLÆGGELSE

Delårsrapport januar-juni 2010

Forbedret driftsresultat takket være langsigtet arbejde med omkostningstilpasninger