REGNSKABSAFLÆGGELSE

Delårsrapport januar-juni 2016

Fortsat fokus på harmoniseret tilbud i Norden og omstilling af brevvirksomheden.