REGNSKABSAFLÆGGELSE

Delårsrapport Januar-Juni 2019

Fortsat fokus på styrket e-handel og en bæredygtig brevvirksomhed