REGNSKABSAFLÆGGELSE

Delårsrapport januar-september 2012

Forværret markedssituation – fortsat omstillingsarbejde