REGNSKABSAFLÆGGELSE

Delårsrapport januar-september 2013

Fokus på eksekvering og effekthjemtagning