REGNSKABSAFLÆGGELSE

Delårsrapport januar-september 2014

Fortsat fokus på tjenestetilbud og omkostningseffektivitet