REGNSKABSAFLÆGGELSE

Delårsrapport januar-september 2019

Fortsat positiv udvikling