Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
Regnskabsaflæggelse

Delårsrapport januar-september 2021

3. kvartal 2021

  • Nettoomsætningen udgjorde 9.340 mio. (8.919 mio.) SEK
  • Pakkemængderne steg samlet med 9 (11)% drevet af fortsat vækst inden for business-to-consumer og opsving inden for business-to-business
  • Brevmængderne faldt med -13 (-10)% på grund af den igangværende digitalisering
  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 323 mio. (747 mio.) SEK
  • Det justerede driftsresultat udgjorde 284 mio. (520 mio.) SEK

Dokument