REGNSKABSAFLÆGGELSE

Regnskabsmeddelelse 2012

Tilfredsstillende årsresultat med fortsat højt tempo i omstillingsarbejdet